VistaDB 5

VistaDB.DDA Namespace : IVistaDBColumn Interface