VistaDB 5
Properties 

VistaDB.DDA Namespace : IVistaDBDDAEventDelegate Interface