VistaDB 5

VistaDB.DDA Namespace : IVistaDBDDAEventDelegate Interface