VistaDB 5
Methods 

VistaDB.DDA Namespace : IVistaDBPipe Interface