VistaDB 5


VistaDB.Diagnostic Namespace > Errors Class : dda_InvalidParameter Field
dda_InvalidParameter Field
Invalid parameter or parameter type
Syntax
'Declaration
 
Public Const dda_InvalidParameter As System.Integer
'Usage
 
Dim value As System.Integer
 
value = Errors.dda_InvalidParameter
public const System.int dda_InvalidParameter
public field dda_InvalidParameter: System.Integer; Const 
public constvar dda_InvalidParameter : System.int;
public: const System.int dda_InvalidParameter
public:
const System.int dda_InvalidParameter
Requirements

Target Platforms: Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

See Also