VistaDB 5


VistaDB.Diagnostic Namespace > Errors Class : dda_InvalidVDBFormat Field
dda_InvalidVDBFormat Field
File is not a valid VistaDB 4 database
Syntax
'Declaration
 
Public Const dda_InvalidVDBFormat As System.Integer
'Usage
 
Dim value As System.Integer
 
value = Errors.dda_InvalidVDBFormat
public const System.int dda_InvalidVDBFormat
public field dda_InvalidVDBFormat: System.Integer; Const 
public constvar dda_InvalidVDBFormat : System.int;
public: const System.int dda_InvalidVDBFormat
public:
const System.int dda_InvalidVDBFormat
Requirements

Target Platforms: Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

See Also